Παπανάτσιου: «Ερώτηση για τα προβλήματα του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και τα εμπόδια κατά την πληρωμή των vouchers των Τουριστικών γραφείων»

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Δημοσίευση thenewspaper.gr 04/09/2021

Κατοπιν συνάντησης του κ. Νίκου Βισβίκη με την βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κα Παπανάτσιου και υπόδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι σχετικά με την εξαργύρωση των Voucher, η κα Παπανάτσιου έθεσε το θέμα στη Βουλή.

Ερώτηση στην Βουλή προς τους κ. Υπουργούς Ανάπτυξης, Τουρισμού και Οικονομικών
κατέθεσαν 30 Βουλευτες του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, μετά από πρωτοβουλία της αναπληρώτριας
Τομεάρχη Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου, για την πληθώρα προβλημάτων που
εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», με
κρισιμότερο την αδυναμία πληρωμής των τουριστικών γραφείων που ενεπλάκησαν στη
δράση «τουρισμός για όλους».
Η Βουλευτής Μαγνησίας αναφέρει πως οι ενισχύσεις στην συγκεκριμένη δράση
προκειμένου να είναι συμβατές με το δίκαιο του ανταγωνισμού, χορηγούνται βάσει του
Καν. ΕΕ 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας – de minimis) με το κράτος και τις
αρμόδιες υπηρεσίες του να είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών που αποτελούν προϋπόθεση πληρωμής της κρατικής ενίσχυσης. Ωστόσο,
με την υπ΄αριθμ. 14235/21-9-2020 ΚΥΑ, τα Υπουργεία Τουρισμού, Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανέθεσαν στα τουριστικά γραφεία (παρόχους) τη
συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων όλων των συντελεστών του πακέτου,
προκειμένου να ελεγχθεί ο περιορισμός του προγράμματος ενισχύσεων de minimis, με
αποτέλεσμα να εμποδιστεί ουσιαστικά η διαδικασία πληρωμής και χιλιάδες ιδιοκτήτες
τουριστικών γραφείων να βρίσκονται σε απόγνωση.
Η κα Παπανάτσιου σημειώνει πως χιλιάδες τουριστικά γραφεία βρίσκονται εγκλωβισμένα,
εξαιτίας της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης, αφού δεν δύνανται να συγκεντρώσουν το
σύνολο των δικαιολογητικών εν μέσω τουριστικής περιόδου και παρακωλύεται εξ αυτού
και η δική τους πληρωμή. Παράλληλα δε, η ίδια η μη πληρωμή των vouchers των
τουριστικών γραφείων, εξαιτίας ελλείψεως δικαιολογητικών έμμεσου εμπλεκόμενου,
συνιστά παράβαση του κανονισμού, ο οποίος προβλέπει ότι η πληρωμή μετά τον έλεγχο
αφορά εκάστη επιχείρηση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί ενίσχυση (έμμεση ή
άμεση), όπως άλλωστε βεβαιώνει και με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών
Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Με βάση τα παραπάνω οι 30 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ερωτούν τους κ.κ. Υπουργούς αν
τελεί σε γνώση τους το ζήτημα που έχει προκύψει εξαιτίας της ΚΥΑ των Υπουργείων
αρμοδιότητάς τους και αν ναι, πώς προτίθενται να παρέμβουν προκειμένου να αρθούν τα
εμπόδια σε σχέση με την πληρωμή των vouchers των τουριστικών γραφείων, στο πλαίσιο
του προγράμματος «τουρισμός για όλους» και επιπρόσθετα αν πρόκειται να επεκταθεί το πρόγραμμα με νέα δεδομένα το 2022, με δεδομένο ότι υπάρχουν vouchers που δεν έχουν
εξαργυρωθεί.

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ταξιδέψτε μαζί μας

Επιλέξτε το επόμενο ταξίδι σας

Μην αφήνεις την καθημερινότητα να σε παρασύρει στα ίδια. Έχεις τον έλεγχο στα χέρια σου, μπορείς να παρασύρεις την ζωή σου σε μέρη άγνωστα.